Työterveyshuoltolain (Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383) mukaan työfysioterapiaa antaa työterveyshuollon asiantuntija, jolla on sekä fysioterapeutin pätevyys että riittävät tiedot työterveyshuollosta.

Työfysioterapiaan pätevöidytään suorittamalla erillinen työfysioterapian täydennyskoulutus (15 op).

Missä työfysioterapeutti pystyy auttamaan?

Työfysioterapiaan kuuluvat asiantuntijuus ergonomiasta sekä yksilöön ja ryhmään kohdistuvat toimenpiteet. Työfysioterapeutit edistävät työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä työympäristössä ja osallistuvat usein työpisteen ja työvälineiden suunnitteluun. He antavat ohjausta tuki- ja liikuntaelinten ongelmissa ja arvioivat ja mittavat fyysistä suorituskykyä. Usein he toimivat myös moniammatillisissa ryhmissä.

 Ota yhteyttä